Wystawa Mitoraja
wystawa_01.JPG wystawa_02.JPG wystawa_03.JPG wystawa_04.JPG
wystawa_05.JPG wystawa_06.JPG wystawa_07.JPG wystawa_08.JPG
wystawa_09.JPG wystawa_10.JPG wystawa_11.JPG wystawa_12.JPG
wystawa_13.JPG

Igor Mitoraj - (ur.1944r.) - polszki rze¼biarz mieszkaj±cy we W³oszech

Inspiracje czerpie m.in. z antycznej rze¼by greckiej.

Wystawa Jego prac mia³a miejsce w 2003 r na krakowskim rynku

Home